6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sayın Ziyaretçi / Katılımcı,

Sosyal Güvenlik Kurumu; Kurumumuza şahsen başvurarak veya elektronik posta yoluyla iletmiş olduğunuz ad, soyad, hes kodu, kurum adı ve iletişim bilgilerinizi,

·         Binaya giriş yaptığınızın/toplantıya katılımınızın teyidi,

·         İstatistiksel amaçlarla katılımcı,ziyaretçi sayılarının belirlenmesi,

·         Toplantı ile ilgili bilgi sunulması,

·         Kurumumuzun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

·         Güvenliğin sağlanması

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “İlgili kişinin temel hak özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebiyle, elektronik posta kanalıyla otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği Kurumumuzun Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.